Jak często serwisować urządzenie?

Data dodania: 12.11.2020

Urządzenia najlepiej serwisować zgodnie z książką gwarancyjną. Częstotliwość usługi zależy od typu urządzenia, ale też pomieszczenia.

Rekomenduje się:
-  w warunkach domowych: raz w roku

- do użyteczności publicznej: dwa razy w roku

- w pomieszczeniach technicznych, jak np. serwerownie: cztery raz w roku