Klauzula informacyjna

ZYMETRIC Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Dokonując zakupów w ZYMETRIC Sp. z o.o., składając oświadczenie f-gaz, wypełniając formularz zgłoszeniowy i w wielu innych sytuacjach gromadzimy Państwa dane osobowe. Poniżej przedstawimy listę najważniejszych przypadków, z którymi wiąże się przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ZYMETRIC Sp. z o.o. Po kliknięciu w wybrany link z listy przejdą Państwo do dokumentu, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w określonym celu.
Do przetwarzania danych osobowych dochodzi m.in w przypadku:

zgody na wystawianie e-faktury

oświadczenia F-gaz

zapis na szkolenia

zgłoszenie awarii za pomocą formularza

zapis do newslettera

wysłanie formularza zgłoszeniowego

korzystanie ze Strefy Partnera

zgody marketingowe-oświadczenie klienta